کافی نت خرم دانش

قيمت اجناس  توافق براي خريد 

1-مودم ايوان پتون 3088 يك جفت1-patton 3088/k/E1                                    

  2 -مودم پروسند روتر 5110G   دو جفت                  2-proscend g.shdsl router 5110G                                                                                 
3-اكسس سرور AS5300     8ايوانه                                                            3-AS5300                 

 4-روتر سيسكو 2811 3 عدد                                                          4-router cisco 2811                                             

 5-اينورتور 48به 220   4عدد                                     5-invertor 48be 220                                                                  

6-مودم تلبس 8110                                                                              6-tellabs8110                           

لطفا با این شماره ها تماس حاصل فرمایید:۶۶۱۴۲۱۲۳۹۷-۰۹۳۵۱۰۹۸۲۴۳

سايت دانشگاه آزاد واحد خرم آبادقدیم

 ttp://85.185.239.101

سايت دانشگاه آزاد واحد خرم آباد جدید

http://edu.khoiau.ac.ir/

سايت دانشگاه سما خرم آباد

http://78.39.219.228/

سايت دانشگاه آزاد واحد بروجرد

  http://217.219.210.131

سايت دانشگاه آزاد واحد دورود

 http://217.219.209.67

سايت دانشگاه آزاد واحد اليگودرز

http://85.185.236.138  

دانشگاه پيام نور

http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx

سايت دانشگاه آزاد واحد  اراك 

  http://80.191.104.11

آموزشكده فني پسران بروجرد

http://www.chtc.ir

آموزشكده فني پسران خرم آباد  

http://www.afpkh.ir/

آموزشكده فني دختران خرم آباد

http://www.dkhtv.ac.ir/

ثبت نام وام خود اشتغالي مهر امام رضا (ع)

http://mazandaran.mehrereza.ir/index.php?Content=Map#

/سايت دانشگاه لرستان

   http://78.39.217.62      

دانشكده مجتمع آموزش جهاد کشاورزي لرستان کشاورزي

http://85.185.129.146/
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 12:25  توسط دهقان پور  |